EU
Opinie o Hotelu

Fundusze Europejskie

fundusze

Szanowni Państwo,


Informujemy, że firma Tomechna Spółka Jawna zrealizowało projekt w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 pt. „Dotacja na kapitał obrotowy dla Tomechna Spółka Jawna” (POIR.03.04.00-16-0109/20-00).

Celem przedmiotowego projektu jest pomoc średnim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.

Efektem realizacji projektu jest utrzymanie płynności finansowej, w związku z negatywnymi skutkami pandemii COVID-19. Dofinansowanie przeznaczone jest na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności.

Koszt projektu (netto): 309 937,71 (słownie: trzystadziewięćtysięcydziewięćsettrzydzieścisiedemzłotych 71/100)
Kwota dofinansowania: 309 937,71 (słownie: trzystadziewięćtysięcydziewięćsettrzydzieścisiedemzłotych 71/100) 

Okres realizacji: 01.08.2020-31.10.2020

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.4 „Dotacje na kapitał obrotowy”

Oferty specjalne

Polecane pakiety

Pobyt Firmowy HB
od 218 zł /osoba/noc

Pobyt rodzinny
od 215 zł /osoba/noc

Bowling Time!
od 170 zł /osoba/noc

Powered by hotelsystems.pl